ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN GÖRÜŞ İSTENMESİNE İLİŞKİN 2015/1 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : OMÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN GÖRÜŞ İSTENMESİNE İLİŞKİN 2015/1 SAYILI GENELGE
Onay Tarih / Sayı : 13.03.2015 - 2015/1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :