2015/15 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE