2013/5 SAYILI YETKİ DEVRİ, İMZA VE İŞBÖLÜMÜ YÖNERGESİ