KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Bakanlar Kurulu Kararı 2.120 19.414 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 82 79 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 966 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 7.173 1.025 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 4 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 886 955 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 1 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru / İlan 65 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 137 2.540 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 17 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 0 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 154 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat / Talimatname / İç Emir 1.980 955 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 5.505 4.241 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 131 971 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber / Broşür 71 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog / Kılavuz 257 16 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 57 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste / Konsept 45 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 4.096 533 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 338 44 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 11.697 6.261 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 116 7 Kurumlara göre adetleri getir >>
Doküman / Yardımcı Yayın 777 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 6.312 120 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan / Program 156 12 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 455 26 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.444 5.323 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 489 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 232 396 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 291 1.260 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir / Yorum / İzahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 65 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.216 137 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 9 18 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 2 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararı 1.924 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 52 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği 45 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 49.094 54.041