Bakanlık Adı

:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

 

Tebliğin Adı               

:

Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayılarını Gösteren İstatistikler Tebliği

Tebliğ No

:

 

R. Gazete Tarihi

:

28/08/2004

R. Gazete Sayısı

:

25567

 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ ÜYE SAYILARINI GÖSTEREN İSTATİSTİKLER TEBLİĞİ

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 09.11.2001 tarihli 24578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 15.07.2004 tarihi itibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının üye sayıları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Tebliğ olunur.

Hizmet Kolu Sıra No

Hizmet Kolunun Adı

Toplam Kamu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Sendika Dosya No

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

1

Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

144.382

BES (Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

32

28.491

19,73

        

        

        

TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

T. KAMU - SEN

36

28.902

20,02

        

        

        

BÜRO MEMUR - SEN (Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

63

7.440

5,15

        

        

        

BÇS (Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası)

BASK

89

622

0,43

        

        

        

HÜR BÜRO-SEN (Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

98

30

0,02

2

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

735.745

TÜRK EĞİTİM - SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

T. KAMU - SEN

12

135.224

18,38

        

        

        

EĞİTİM - SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

14

154.524

21,00

        

        

        

EĞİTİM - BİR - SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası )

MEMUR-SEN

28

48.517

6,59

        

        

        

TEM - SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

43

1.399

0,19

        

        

        

HÜR EĞİTİM-SEN (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

93

20

0,00

        

        

        

BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI (Bağımsız Eğitimciler Sendikası)

BASK

94

324

0,04

3

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

320.110

TÜRK SAĞLIK - SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

T. KAMU - SEN

5

69.484

21,71

        

        

        

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

16

41.408

12,94

        

        

        

SAĞLIK - SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

30

21.024

6,57

       

       

             

BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

2.123

0,66

       

       

       

SAĞLIK BİR ( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası )

BAĞIMSIZ

50

2

0,00

       

       

       

BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

87

879

0,27

       

       

       

HÜR SAĞLIK-SEN (Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

97

97

0,03

4

Yerel Yönetim Hizmetleri

77.577

TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK

20

32.611

42,04

       

       

       

TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )

T. KAMU - SEN

25

15.823

20,40

       

       

       

YÖNES (Ulusal Yerel Yönetim Memurları Sendikası)

BAĞIMSIZ

37

11

0,01

       

       

       

BEM - BİR - SEN (Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

51

15.128

19,50

5

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

55.295

TÜRK HABER - SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )

T. KAMU - SEN

6

19.399

35,08

       

       

       

HABER - SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası )

KESK

19

7.631

13,80

       

       

       

BİRLİK HABER - SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası )

MEMUR-SEN

53

4.205

7,60

       

       

       

BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

102

1.913

3,46

6

Kültür ve Sanat Hizmetleri

12.034

TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

T. KAMU - SEN

8

2.024

16,82

       

       

       

KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KESK

10

3.346

27,80

       

       

       

KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

84

254

2,11

7

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

29.557

TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

T. KAMU - SEN

22

9.008

30,48

       

       

       

YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

29

7.837

26,51

       

       

       

BAYINDIR MEMUR - SEN (Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri

Çalışanları)

MEMUR-SEN

55

1.239

4,19

       

       

       

BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

86

538

1,82

8

Ulaştırma Hizmetleri

24.466

TÜRK ULAŞIM - SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

T. KAMU - SEN

11

7.869

32,16

       

       

       

BTS (Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK

21

3.702

15,13

       

       

       

ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)

MEMUR-SEN

85

2.268

9,27

       

       

       

BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

104

380

1,55

9

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

49.536

TARIM ORKAM - SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri

Sendikası)

KESK

4

7.840

15,83

       

       

       

TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

T. KAMU - SEN

24

19.993

40,36

       

       

       

TOÇ BİR - SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

34

5.627

11,36

       

       

       

BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası)

BASK

90

235

0,47

10

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

44.998

TÜRK ENERJİ - SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )

T. KAMU - SEN

7

11.052

24,56

       

       

       

ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

27

9.724

21,61

       

       

       

ENERJİ BİR - SEN ( Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

35

2.733

6,07

       

       

       

BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

91

337

0,75

11

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

71.077

TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

T. KAMU - SEN

9

25.143

35,37

       

       

       

DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN

18

29.502

41,51

Toplam Memur Sayısı:

1.564.777

Toplam Sendikalı Memur Sayısı:

787.882

50,35