GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE ENCÜMENİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 26.11.2015 - 172
Resmi Gazete Tarih / Sayı :