GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE ENCÜMENİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 1.10.2014 - 180
Resmi Gazete Tarih / Sayı :