KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİSİ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 1.06.2015 - 23
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 21
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 15 . Md.
5216
Kanun
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Resmi Gazete: 23.07.2004 - 25531 Yok . Md.
5237
Kanun
TÜRK CEZA KANUNU Resmi Gazete: 12.10.2004 - 25611 Yok . Md.
2464
Kanun
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Resmi Gazete: 29.05.1981 - 17354 Yok . Md.
2918
Kanun
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Resmi Gazete: 18.10.1983 - 18195 Yok . Md.
2559
Kanun
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU Resmi Gazete: 14.07.1934 - 2751 Yok . Md.
3194
Kanun
İMAR KANUNU Resmi Gazete: 09.05.1985 - 18749 Yok . Md.
3516
Kanun
ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU Resmi Gazete: 21.01.1989 - 20056 Yok . Md.
2634
Kanun
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU Resmi Gazete: 16.03.1982 - 17635 Yok . Md.
2872
Kanun
ÇEVRE KANUNU Resmi Gazete: 11.08.1983 - 18132 Yok . Md.
5259
Kanun
POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 01.12.2004 - 25657 Yok . Md.
3572
Kanun
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 17.06.1989 - 20198 Yok . Md.
3308
Kanun
MESLEKİ EĞİTİM KANUNU Resmi Gazete: 19.06.1986 - 19139 Yok . Md.
634
Kanun
KAT MÜLKİYETİ KANUNU Resmi Gazete: 02.07.1965 - 12038 Yok . Md.
1593
Kanun
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete: 06.05.1930 - 1489 Yok . Md.
5846
Kanun
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Resmi Gazete: 13.12.1951 - 7981 Yok . Md.
1608
Kanun
UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN Resmi Gazete: 20.05.1930 - 1498 Yok . Md.
5101
Kanun
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Resmi Gazete: 12.03.2004 - 25400 Yok . Md.
394
Kanun
HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 21.01.1924 - 54 Yok . Md.
486
Kanun
UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 17.05.1924 - 70 Yok . Md.