TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 4.11.2004 - 5252
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.11.2004- 25642
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 33
2891
Kanun
765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 24.09.1983 - 18171
4209
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 19.11.1996 - 22822
15
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN 146 NCI MADDESİNE FIKRA EKLENMESİ VE 56 NCI MADDESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA GEÇİCİ KANUN Resmi Gazete: 11.07.1960 - 10548
2370
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA, BAZI MADDELERİNE YENİ FIKRALAR EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 10.01.1981 - 17216
3679
Kanun
765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 29.11.1990 - 20710
144
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN 481 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 05.12.1960 - 10672
1490
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI MADDELERİNE FIKRALAR İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 03.10.1971 - 13975
235
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 12.01.1961 - 10705
2245
Kanun
765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 16.06.1979 - 16668
3354
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ VE 403 ÜNCÜ MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 25.04.1987 - 19441
6123
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 15.07.1953 - 8458
6988
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN TADİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 07.06.1957 - 9627
3369
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN 175 VE 176 NCI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 26.05.1987 - 19471
501
Kanun
765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 6123 SAYILI KANUNLA MUADDEL 455 İNCİ MADDESİYLE 2275 VE 3038 SAYILI KANUNLARLA MUADDEL 459 UNCU MADDELERİNE BİRER FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 23.07.1964 - 11761
3591
Kanun
765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN EK 2 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 12.12.1989 - 20370
5844
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN 141 VE 142 NCİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.12.1951 - 7979
3038
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN KANUN Resmi Gazete: 23.06.1936 - 3337
5106
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN Resmi Gazete: 13.03.2004 - 25401
4956
Kanun
TÜRK CEZA KANUNUNUN 140, 159 VE 160 INCI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 24.09.1946 - 6416
3747
Kanun
CEZA KANUNUNUN MEVKİİ MER´İYETE VAZ´INA MÜTAALLİT 825 NUMARALI KANUNUN 29 UNCU MADDESİNE BİR FIKRA İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 26.12.1939 - 4394