EMLAK VERGİSİ KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 29.07.1970 - 1319
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 11.08.1970- 13576
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 23
5648
Kanun
BİNA VERGİSİ KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 30.03.1950 - 7470
2870
Kanun
1837 NUMARALI BİNA VERGİSİ KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 30.12.1935 - 3193
177
Kanun
1837 SAYILI KANUNA BİR MADDE İLE GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 30.12.1960 - 10694
491
Kanun
1837 SAYILI BİNA VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 206 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 2 NCİ MADDELERİNİN KALDIRILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 11.07.1964 - 11751
483
Kanun
27/6/1931 TARİHLİ VE 1833 SAYILI ARAZİ VERGİSİ KANUNUNUN 9 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 06.07.1964 - 11746
2567
Kanun
ARAZİ VERGİSİ KANUNUNUN MUVAKKAT 3 ÜNCÜ MADDESİ YERİNE KAİM OLAN KANUN Resmi Gazete: 12.07.1934 - 2750
1837
Kanun
BİNA VERGİSİ KANUNU Resmi Gazete: 14.07.1931 - 1848
489
Kanun
BAZI VERGİ VE RESİMLERE ZAM YAPILMASI HAKKINDA 4040 SAYILI KANUNUN 31 İNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 11.07.1964 - 11751
2898
Kanun
BİNA VERGİSİ HAKKINDAKİ 1837 SAYILI KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.01.1936 - 3216
309
Kanun
1837 SAYILI BİNA VERGİSİ KANUNU İLE 3/1/1961 TARİHLİ VE 206 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.06.1961 - 10839
1996
Kanun
İKTİSADİ BUHRAN VERGİSİ KANUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 31.05.1932 - 2112
4873
Kanun
BİNA VERGİSİ KANUNUNA GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.04.1946 - 6277
2413
Kanun
BİNA VERGİSİ KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN YEDİ NUMARALI FIKRASININ TADİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 25.04.1934 - 2684
3726
Kanun
ARAZİ VERGİSİ KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA İLAVESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.10.1939 - 4328
6255
Kanun
ARAZİ VERGİSİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 10 UNCU MADDESİNİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 20.02.1954 - 8639
206
Kanun
ARAZI VE BINA VERGILERININ MATRAHLARINA UYGULANACAK MISILLER HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 09.01.1961 - 10702
3585
Kanun
ARAZİ VERGİSİ KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 07.02.1939 - 4126
5650
Kanun
ARAZİ VERGİSİ KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 31.03.1950 - 7471
4699
Kanun
ARAZİ VERGİSİ HAKKINDAKİ 1833 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.01.1945 - 5913
6256
Kanun
1837 SAYILI BİNA VERGİSİ KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 20.02.1954 - 8639