BELEDİYE KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 3.07.2005 - 5393
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.07.2005- 25874
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
5272
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 24.12.2004 - 25680
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 2220
207
Kurum Yönetmeliği
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yok . Md.
120
Kurum Yönetmeliği
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15 . Md.

Yönerge
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE 15-b-79,14-a . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜTAHYA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15,b . Md.
43
Kurum Yönetmeliği
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 18/m . Md.
236
Kurum Yönetmeliği
SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ 14, 15 . Md.
239
Kurum Yönetmeliği
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
112
Kurum Yönetmeliği
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
63
Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
67
Kurum Yönetmeliği
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YOK . Md.
150
Kurum Yönetmeliği
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ 15/b 18/m . Md.
640
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK yok . Md.
1/6
Kurum Yönetmeliği
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 48 . Md.
372
Kurum Yönetmeliği
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 18 . Md.
209
Kurum Yönetmeliği
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 18 . Md.
376
Talimat / Talimatname / İç Emir
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KABAHATLER TALİMATNAMESİ 15 . Md.
88
Kurum Yönetmeliği
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 15 . Md.
2019/35
Kurum Yönetmeliği
ARGUVAN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ YOK . Md.
40
Kurum Yönetmeliği
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b . Md.
2014/111
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yok . Md.