İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İŞLETME VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 9.12.2019 - 1078
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 2
1319
Kurum Yönetmeliği
DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞK. YÖNETMELİK
63
Kurum Yönetmeliği
İŞLETME İŞTİRAKLER VE YEREL HİZMETLER DAİ. BAŞK. --- YÖNETMELİK