İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI

Genel Bilgiler:
Türü : Genel Yazı
Konu : Yönetmelik Çalışmaları
Onay Tarih / Sayı : 7.06.2007 - 14645
Resmi Gazete Tarih / Sayı :