İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

LPG İSTASYONLARININ RUHSATLANDIRILMASI

Genel Bilgiler:
Türü : Genel Yazı
Konu : LPG İstasyonlarının Ruhsatlandırılması
Onay Tarih / Sayı : 9.03.2009 - 6307
Resmi Gazete Tarih / Sayı :