İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012/09 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Onay Tarih / Sayı : 9.02.2012 - 4060
Resmi Gazete Tarih / Sayı :