İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013/43 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Ekmek Fırınlarının Denetimi
Onay Tarih / Sayı : 27.09.2013 - 26743
Resmi Gazete Tarih / Sayı :