KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. YURT DIŞINDAKİ ETKİNLİKLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR