İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2005/23 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Onay Tarih / Sayı : 3.03.2005 - 80561
Resmi Gazete Tarih / Sayı :