KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Talimat/Talimatname/İç emir 1.946 976 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 132 1.013 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 144 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 427 23 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.234 5.296 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 107 477 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 335 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.276 4.333 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 30 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 1.272 22.584 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 89 3.381 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 74 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 150 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 59 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 277 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 912 58 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 3 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 10 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 3 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 15 3 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 32 2.719 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 12 3.171 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.360 6.665 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 209 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 42 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Tüzügü/Nizamnamesi 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 64 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 378 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.361 530 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 312 14 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 441 2.073 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 5 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 1.042 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 5.325 88 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 11 19 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 5.635 380 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 607 940 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 249 436 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 343 1.196 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 38.244 58.709