AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

2014/03 NOLU GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : YURDIŞINA GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLENLERİN GÜNDELİKLERİNİN ÖDENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Onay Tarih / Sayı : 14.04.2014 - 2014/03
Resmi Gazete Tarih / Sayı :