SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ PARA CEZASI GENELGESİNE İLİŞKİN 01/04/2020 TARİHLİ VE 2020/8 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : İDARİ PARA CEZASI GENELGESİNE İLİŞKİN 01/04/2020 TARİHLİ VE 2020/8 SAYILI GENELGE
Onay Tarih / Sayı : 1.04.2020 - 2020/8
Resmi Gazete Tarih / Sayı :