AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE BİLGİNİN TİCARİLEŞMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 20.11.2018 - 2018/51/b
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2018/15/ç
Yönerge
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KURULU YÖNERGESİ