TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012/3 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : kıymet kriterli gözetim uygulamaları
Onay Tarih / Sayı : 29.11.2016 - 2016/18
Resmi Gazete Tarih / Sayı :