UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 27.09.2017 - 2017/183 KARAR SAYILI SENATO KARARI
Resmi Gazete Tarih / Sayı :