İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 27.05.2016 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 27.05.2016- 29724 (Mükerrer)
Yürüten Kurumlar : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI , ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1

Kurum Yönetmeliği
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.03.2006 - 26104