NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNİN KÖYLERE VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ YARDIM TERTİBİNDE YER ALAN ÖDENEĞİN DAĞITIM VE SARF ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 7.07.2008 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :