NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 6.06.2016 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 18
5302
Kanun
İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Resmi Gazete: 04.03.2005 - 25745 yok . Md.
4734
Kanun
KAMU İHALE KANUNU Resmi Gazete: 22.01.2002 - 24648 yok . Md.
4735
Kanun
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Resmi Gazete: 22.01.2002 - 24648 yok . Md.
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 yok . Md.
3213
Kanun
MADEN KANUNU Resmi Gazete: 15.06.1985 - 18785 yok . Md.
2886
Kanun
DEVLET İHALE KANUNU Resmi Gazete: 10.09.1983 - 18161 yok . Md.
3194
Kanun
İMAR KANUNU Resmi Gazete: 09.05.1985 - 18749 yok . Md.
5286
Kanun
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.01.2005 - 25710 yok . Md.
3572
Kanun
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 17.06.1989 - 20198 yok . Md.
4562
Kanun
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Resmi Gazete: 15.04.2000 - 24021 yok . Md.
5018
Kanun
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Resmi Gazete: 24.12.2003 - 25326 yok . Md.
442
Kanun
KÖY KANUNU Resmi Gazete: 07.04.1924 - 68 yok . Md.
2918
Kanun
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Resmi Gazete: 18.10.1983 - 18195 yok . Md.
5442
Kanun
İL İDARESİ KANUNU Resmi Gazete: 18.06.1949 - 7236 yok . Md.
5355
Kanun
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU Resmi Gazete: 11.06.2005 - 25842 yok . Md.
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056 yok . Md.
2559
Kanun
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU Resmi Gazete: 14.07.1934 - 2751 yok . Md.
4857
Kanun
İŞ KANUNU Resmi Gazete: 10.06.2003 - 25134 yok . Md.