İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSKİ ESAS YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 22.11.2016 - 2016/14
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1
2015/253
Yönerge
İSKİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 7 . Md.