ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 22.02.2007 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 22.02.2007- 26442
Yürüten Kurumlar : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI , AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 120
M.2008/15-16
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK Yok . Md.
2014/216
Kurum Yönetmeliği
ELAZIĞ BELEDİYESİ BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
455
Kurum Yönetmeliği
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
208
Kurum Yönetmeliği
MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yok . Md.
210
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
100
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
100
Kurum Yönetmeliği
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
10/02
Kurum Yönetmeliği
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
33
Kurum Yönetmeliği
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
90
Kurum Yönetmeliği
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2014/56
Kurum Yönetmeliği
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2012/237
Kurum Yönetmeliği
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2010/67
Kurum Yönetmeliği
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
21
Kurum Yönetmeliği
TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 12 . Md.
2015/72
Kurum Yönetmeliği
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2014/93
Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2014/82
Kurum Yönetmeliği
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2014/47
Kurum Yönetmeliği
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZİ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
3
Kurum Yönetmeliği
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ Yok . Md.