BAKANLAR KURULU

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 6.01.2006 - 2006/9972
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 18.02.2006- 26084
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 14

Yönerge
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 9.madde a, b fık. . Md.

Yönerge
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 9. maddesi . Md.

Yönerge
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE . Md.
2014/6-22
Yönerge
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ . Md.
2012/5
Kurum Genelgesi
2012/5 SAYILI GENELGE 4 . Md.
08-18 nolu karar
Yönerge
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE YOK . Md.
206
Esas ve Usuller
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK ÖRGÜTÜNE BAĞLI İDARİ BİRİMLERİN GÖREVLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YOK . Md.
3500
Olur / Onay
ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ YETKİ OLURU 16 . Md.
215
Kurum Yönetmeliği
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
2012/15-03 sayılı Senato Kararı
Yönerge
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 9 . Md.
2012/15-05 sayılı Senato Kararı
Yönerge
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÇALIŞMA USUL ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 9 . Md.
4357
Kurum Genelgesi
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE 5 . Md.
07/1
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 20.03.2019 TARİHLİ VE 07/1 SAYILI SENATO KARARI YOK . Md.
07/1
Yönerge
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ YOK . Md.