MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 26.05.2005 - 5355
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 11.06.2005- 25842
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 21

Kurum Yönetmeliği
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.04.2007 - 26506 18 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.02.2007 - 26442 17, 22 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.08.2007 - 26614 18 . Md.

Kurum Yönetmeliği
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNİN KÖYLERE VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ YARDIM TERTİBİNDE YER ALAN ÖDENEĞİN DAĞITIM VE SARF ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK 15 . Md.

Birlik Tüzüğü
GİRESUN TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.03.2006 - 26104 18, 22 . Md.
10928
Birlik Tüzüğü
MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ 5 . Md.

Tebliğ
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete: 22.05.2016 - 29719 17, 22 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.05.2016 - 29724 (Mükerrer) 18, 22 . Md.
108
Kurum Yönetmeliği
İÇME SUYU VE KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
24
Kurum Yönetmeliği
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 17, 22 . Md.
15038
Kurum Genelgesi
2014/18 SAYILI GENELGE . Md.
5218
Genel Yazı
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ DENETİMİ . Md.
19071
Genel Yazı
MAHALLİ İDARE VERİ GİRİŞLERİ . Md.
10264-6225
Genel Yazı
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ORGANLARINA AİT GÖREVLER . Md.
8806
Genel Yazı
KANUNİ DÜZENLEMELER . Md.
80417
Kurum Genelgesi
2006/16 SAYILI GENELGE 8 . Md.
83295
Kurum Genelgesi
2005/130 SAYILI GENELGE . Md.
24
Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 17, 22 . Md.