İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2005/130 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Tarımsal Ürünler
Onay Tarih / Sayı : 29.12.2005 - 83295
Resmi Gazete Tarih / Sayı :