İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ DENETİMİ

Genel Bilgiler:
Türü : Genel Yazı
Konu : Mahalli İdare Birlikleri Denetimi
Onay Tarih / Sayı : 22.02.2012 - 5218
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
5355
Kanun
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU Resmi Gazete: 11.06.2005 - 25842 . Md.