İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014/18 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Engelli ve eski hükümlü istihdamı
Onay Tarih / Sayı : 16.07.2014 - 15038
Resmi Gazete Tarih / Sayı :