2011/53 SAYILI GENELGENİN TEBLİĞ İŞLEMLERİ VE SÜRELER İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 2017/30 SAYILI GENELGE