İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ YÖNETİMİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 5.12.2017 - 2017/35-04
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
551
Kanun Hükmünde Kararname
PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete: 27.06.1995 - 22326 14 . Md.