2016/18 SAYILI GENELDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 2016/25 SAYILI GENELGE