ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE HASTANESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESALAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 12.02.2015 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :