BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 5.01.2016 - 300
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 15
3194
Kanun
İMAR KANUNU Resmi Gazete: 09.05.1985 - 18749 Yok . Md.
775
Kanun
GECEKONDU KANUNU Resmi Gazete: 30.07.1966 - 12362 Yok . Md.
634
Kanun
KAT MÜLKİYETİ KANUNU Resmi Gazete: 02.07.1965 - 12038 Yok . Md.
2863
Kanun
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1983 - 18113 Yok . Md.
5711
Kanun
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Resmi Gazete: 28.11.2007 - 26714 Yok . Md.
2981
Kanun
İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.03.1984 - 18335 Yok . Md.
6360
Kanun
ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 06.12.2012 - 28489 Yok . Md.
5237
Kanun
TÜRK CEZA KANUNU Resmi Gazete: 12.10.2004 - 25611 Yok . Md.
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 Yok . Md.
3402
Kanun
KADASTRO KANUNU Resmi Gazete: 09.07.1987 - 19512 Yok . Md.
2634
Kanun
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU Resmi Gazete: 16.03.1982 - 17635 Yok . Md.
5216
Kanun
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Resmi Gazete: 23.07.2004 - 25531 Yok . Md.
4982
Kanun
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Resmi Gazete: 24.10.2003 - 25269 Yok . Md.
4708
Kanun
YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13.07.2001 - 24461 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
OTOPARK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.07.1993 - 21624 Yok . Md.