HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ