HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKL

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 15.08.2015 - 209
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 16
5216
Kanun
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Resmi Gazete: 23.07.2004 - 25531 YOK . Md.
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 YOK . Md.
6360
Kanun
ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 06.12.2012 - 28489 YOK . Md.
4734
Kanun
KAMU İHALE KANUNU Resmi Gazete: 22.01.2002 - 24648 YOK . Md.
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056 YOK . Md.
5434
Kanun
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Resmi Gazete: 17.06.1949 - 7235 YOK . Md.
5018
Kanun
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Resmi Gazete: 24.12.2003 - 25326 YOK . Md.
6245
Kanun
HARCIRAH KANUNU Resmi Gazete: 18.02.1954 - 8637 YOK . Md.
5510
Kanun
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Resmi Gazete: 16.06.2006 - 26200 YOK . Md.
2429
Kanun
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 19.03.1981 - 17284 YOK . Md.
4735
Kanun
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Resmi Gazete: 22.01.2002 - 24648 YOK . Md.
4982
Kanun
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Resmi Gazete: 24.10.2003 - 25269 YOK . Md.
4857
Kanun
İŞ KANUNU Resmi Gazete: 10.06.2003 - 25134 YOK . Md.
3071
Kanun
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 10.11.1984 - 18571 YOK . Md.
2886
Kanun
DEVLET İHALE KANUNU Resmi Gazete: 10.09.1983 - 18161 YOK . Md.
6183
Kanun
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.07.1953 - 8469 YOK . Md.