KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ETNOGRAFİK NİTELİKTEKİ TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK