KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 21.07.1983 - 2863
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1983- 18113
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 70

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.02.2007 - 26426 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM,İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAY, KÖŞK, KASIR VE MÜŞTEMİLATININ BAKIM, ONARIM VE KORUNMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.02.2004 - 25376 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.10.2011 - 28088 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.03.2012 - 28242 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.07.2012 - 28358 Ek Madde 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.08.2013 - 28727 15 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.03.2012 - 28232 7, 8, 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZEL MÜZELER VE DENETİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.01.1984 - 18289 24, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.04.2012 - 28269 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIYLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZILAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.08.1984 - 18485 35-49 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ YURT DIŞINA ÇIKARILMASI VE YURDA SOKULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.02.1984 - 18314 32 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MÜZELERLE MÜZELERE BAĞLI BİRİMLERDE VE ÖRENYERLERDEKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ FİLM VE FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİ MÜLAJ VE KOPYALARININ ÇIKARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.01.1984 - 18293 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ VE BU TİCARETE AİT İŞYERLERİ İLE DEPOLARIN DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.01.1984 - 18278 25, 27, 28, 29 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.04.2005 - 25785 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.06.2005 - 25842 18 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.07.2005 - 25876 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.04.2009 - 27206 25 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KOLEKSİYONCULUĞU VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.03.2010 - 27530 24, 26, 30 . Md.