ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 12.11.2012 - 6360
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 6.12.2012- 28489
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 100
7724
Esas ve Usuller
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR UYGULAMALARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINDA UYULMASI GEREKEN GENEL ESASLAR YOK . Md.
925
Kurum Yönetmeliği
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ 17 . Md.
590
Yönerge
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE SPORCULARA VE AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK AYNİ VE NAKDİ YARDIM YÖNERGESİ YOK . Md.

Yönerge
TARIMSAL VE KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE YOK . Md.
1090
Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK yok . Md.
262
Kurum Yönetmeliği
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
34
Kurum Yönetmeliği
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
33
Kurum Yönetmeliği
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
118
Kurum Yönetmeliği
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
66
Kurum Yönetmeliği
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
134
Kurum Yönetmeliği
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
355
Kurum Yönetmeliği
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
300
Kurum Yönetmeliği
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
730
Kurum Yönetmeliği
HALKLA İLŞKİLERDAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
103
Kurum Yönetmeliği
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
727
Kurum Yönetmeliği
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
81
Kurum Yönetmeliği
KADIN SIĞINMA EVİ YÖNETMELİĞİ 17 . Md.