İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6360 SAYILI KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Genel Yazı
Konu : 6360 Sayılı Kanun
Onay Tarih / Sayı : 17.01.2013 - 1767
Resmi Gazete Tarih / Sayı :