İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6360 SAYILI KANUN UYGULAMALARI

Genel Bilgiler:
Türü : Genel Yazı
Konu : 6360 Sayılı Kanun
Onay Tarih / Sayı : 12.05.2014 - 10210
Resmi Gazete Tarih / Sayı :