İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013/24 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 6360 Sayılı Kanun
Onay Tarih / Sayı : 9.05.2013 - 13866
Resmi Gazete Tarih / Sayı :