2009/17 SAYILI GÖRÜŞ İSTEME ESAS VE USULLERİ GENELGESİ