ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

OMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 20.12.2018 - 2018/798
Resmi Gazete Tarih / Sayı :