TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK MAKSADIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA USÛL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 20.07.2012 - 112
Resmi Gazete Tarih / Sayı :